I posted this on my Swedish blog, Despite the fact I wrote most of it in english. /Ninna

Min ostyriga Penna

Tjuren FerdinandMinnen dyker upp när man tittar igenom sina gamla foton. De behöver inte vara särskilt gamla för den sakens skull.
Och man ser på dem och tänker, varför har jag inte kvar det där längre? Eller… Varför flyttade jag?

Men allt försvinner – förr eller senare – och det vore idiotiskt att binda sig vid materiella ting. För det hindrar en att gå vidare. Och även om man ibland skulle gå fel – kan det i slutändan ändå visa sig vara rätt.

Memories don’t have to be old to awake nostalgic feelings. Why did I get rid of that, those, them… ? Why did I move!

But nothing lasts forever. Shouldn’t. That would create hinder to further development.

At that time, just four years ago when I took this particular photo, I didn’t make any posters, images, leaflets, flyers or any other visual creations. I had never even tried to edit…

View original post 241 more words

Advertisements